خبر فوری

donald-trump

معاون احتمالی ترامپ در صورت ریاست جمهوری؛ پنس، گینگریچ یا؟