خبر فوری

donald-trump

واکنش ها در آمریکا به تیراندازی به سوی پلیس در دالاس
حمله اورلاندو؛ واکنشهای متفاوت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به این کشتار