خبر فوری

donald-trump

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا
دونالد ترامپ در میتینگ انتخاباتی در جمع هواداران
دونالد ترامپ
Rescue workers examine the site of the Sept. 11, 2001 World Trade Center terrorist attacks in New York