خبر فوری

emmanuel-macron

lمارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه
مامور تشریفات در کنار پرچم اتحادیه اروپا