خبر فوری

georgia

ویدئویی از ضدعفونی خیابانها در تفلیسِ گرجستان