خبر فوری
More about this topic

بودجه آمریکا

More articles

ترامپ یک گام دیگر به دیوار مکزیک نزدیک شد؛ بودجه آمریکا در آزمون سنا
United States Capitol
ترامپ: دوران کمک های اقتصادی یک طرفه به اروپا پایان یافته است
PRESIDENT TRUMP CUTS FUNDING TO UN
ساختمان کنگره آمریکا