خبر فوری
More about this topic

آنکارا

More articles

ایران خبر تخلیه سفارت خود در ترکیه به دلیل هشدار حمله را تکذیب کرد
مظنون حمله به سفارت آمریکا در ترکیه : دلیل اقدام من تهدید های آمریکا بود