خبر فوری
More about this topic

جان سیاهپوستان ارزش دارد

موضوعات داغ روز

More about this topic

President Donald Trump speaks during a news conference
Karina Brown
جان لویس، سناتور دموکرات و مبارز حقوق مدنی سیاهان آمریکا در گذشت
شعار «جان سیاه‌پوست ارزش دارد» کف خیابان مشرف به برج ترامپ نقش بست
دونالد ترامپ یکی از توئیت‌های خود را حذف کرد
 نمایش بنِر «جان سفید پوست ارزش دارد» در انگلیس جنجال‌ساز شد
Brynn Anderson
مردم مسکو خسته از دوران قرنطیه با رفع محدودیت‌های عمومی خوشحالی خود را با حمام آفتاب جشن گرفتند
"RIP Rayshard" is spray painted on a sign as as flames engulf a Wendy's restaurant during protests in Atlanta
تصاویری از تظاهرات هزاران نفری ضدنژادپرستی در پاریس