خبر فوری
More about this topic

ورشکستگی شرکتها

More articles

ارائه بسته‌های مالی ۳.۵ تریلیون یورویی؛ دولت‌ها چگونه بر رکود کرونا غلبه می‌کنند؟
شرکت هواپیمایی «فلای بی» بریتانیا ورشکست شد؛ مسافران سرگردان شدند