خبر فوری
More about this topic

كاليفرنيا

موضوعات داغ روز

More about this topic

پیشروی آتش‌سوزی مهیب کالیفرنیا به سمت منطقه مسکونی ریورساید
آتش‌سوزی کالیفرنیا و استفاده از زندانیان بجای آتش‌نشان؛ استثمار مدرن یا فرصت زندگی مجدد؟