خبر فوری
More about this topic

سیاست کانادا

More articles

ترودو و تشکیل دولت اقلیت؛ اکنون در صحنه سیاسی کانادا چه اتفاقی می‌افتد؟
عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا: احتمال استرداد خاوری به ایران کم است