خبر فوری
More about this topic

ویروس کرونا در ایتالیا

More articles

ایتالیا خروج از قرنطینه را با آزادی‌های مشروط و کنترل شده آغاز کرد
ویروس‌کرونا؛ آیا جهان راز تعادل میان حفظ اقتصاد و جان بشر را می‌یابد؟
نشست یوروگروپ؛ هشدار نخست وزیر ایتالیا نسبت به فروپاشی اتحادیه اروپا