خبر فوری
More about this topic

ویروس کرونا در ایتالیا

More articles

افزایش اسرارآمیز مرگ و میر در ایتالیا؛ سه احتمال در توضیح این اتفاق چیست؟
آغاز رقابت برای جذب گردشگر؛ سفر به ایتالیا با پرواز نصف قیمت و تخفیف هتل
ایتالیا خروج از قرنطینه را با آزادی‌های مشروط و کنترل شده آغاز کرد
ویروس‌کرونا؛ آیا جهان راز تعادل میان حفظ اقتصاد و جان بشر را می‌یابد؟