خبر فوری
More about this topic

داووس 2017

More articles

گفتگو در مجمع جهانی اقتصاد در داووس؛ نقش روسیه در مناسبات قدرت در جهان امروز
نقش اروپا و روسیه در آیندۀ جهان از موضوعات دومین روز اجلاس داووس بود
هشدار رئیس جمهوری چین در آستانه نشست مجمع جهانی اقتصاد نسبت به جنگ تجاری