خبر فوری
More about this topic

کسری بودجه

More articles

دلار در ایران کجا و چگونه قیمت می‌خورد؟
ایتالیا برای فرار از مجازات کمیسیون اروپا با تغییرات «اعداد و محتوی» بودجه موافقت کرد