خبر فوری
More about this topic

معلول

More articles

گزارش تکان‌دهنده دیده‌بان حقوق بشر از آزار جنسی دختران و زنان معلول در افغانستان
وعده‌های ماکرون و موانع پیش روی دانش آموزان دارای معلولیت در فرانسه
پارلمان فرانسه تصویب کرد؛ سه ماه مرخصیِ استحقاقی برای پرستاری از سالمندان و بیماران