خبر فوری
More about this topic

پزشکان بدون مرز

More articles

رسوایی جنسی در نهادهای امدادرسان؛ صلیب سرخ نیز اعتراف کرد
پزشکان بدون مرز از بدرفتاری فیزیکی مرزبانان مجارستان با مهاجران می گویند