خبر فوری
More about this topic

دوحه

More about this topic

طالبان از برخی پیشرفت‌ها در دور ششم مذاکرات صلح با آمریکا خبر داد