خبر فوری
More about this topic

دونالد توسک

More articles

دونالد توسک: رؤیای بازگشت بریتانیا از برکسیت هنوز نمرده است
ترزا می در بروکسل؛ در مذاکرات بر سر توافق‌نامه برکسیت پیشرفتی حاصل نشد
رییس‌ شورای اروپا: به لطف ترامپ، اروپایی‌ها توهمات را کنار گذاشتند