خبر فوری
More about this topic

رئیس پارلمان اروپا

More articles

شولتز در لندن: بهترین معامله ممکن با اتحادیه اروپا عضویت در آن است
اتحادیه اروپا خواستار گفتگوهای دوجانبه برای بهبود روابط آنکارا-بروکسل شد
ابراز ناراحتی رئیس پارلمان اروپا از نتیجه همه پرسی بریتانیا