خبر فوری
More about this topic

آژانس فضایی اروپا

More articles

فرودی ناموفق؛ اسکیاپارلی با برخورد شدید به سطح مریخ نابود شده است
آژانس فضایی اروپا: نتیجه عملیات فرود کاوشگر اسکیاپارلی روی مریخ موفقیت آمیز است
آژانس فضایی اروپا نتیجه عملیات فرود کاوشگر اسکیاپارلی روی مریخ را موفقیت آمیز خواند