خبر فوری
More about this topic

حوزه یورو

More articles

نرخ پایین بیکاری
رئیس بانک مرکزی مجارستان: یورو یک خطای استراتژیک بود
اختلاف در مورد بودجه مشترک اروپا؛ تکروی‌های ایتالیا ادامه دارد
۲۵ سال پس از پیمان ماستریخت؛ اروپایی که دیگر متحد نیست