خبر فوری
More about this topic

اعدام

More articles

قاتل ستایش قریشی، دختر شش ساله افغان اعدام شد
مسئولان زندان پاکستان کفش‌های همسر 'جاسوس هندی' را پس ندادند