خبر فوری
More about this topic

فدریکا موگرینی

More articles

جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین
گام سوم کاهش تعهدات برجامی در نامه ظریف به موگرینی؛ مهلت جدید شهریور
تصویر از ویدیوی رویترز
 مخالفت صریح اتحادیه اروپا با رسمیت یافتن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان