More about this topic

گروه بیست

موضوعات داغ روز

More about this topic

ویدئو؛ رهبران گروه ۲۰ در رم ایتالیا از رسم پرتاب سکه به فواره غافل نشدند