خبر فوری
More about this topic

نسل کشی

More articles

 برگزاری مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس در لهستان
یک تحقیق ملی: ناپدید شدن یا قتل هزاران زن بومی کانادایی «نسل‌کشی» است