خبر فوری
More about this topic

اصلاحات در نظام درمانی

More articles

پارلمان فرانسه تصویب کرد؛ سه ماه مرخصیِ استحقاقی برای پرستاری از سالمندان و بیماران
کارآمدترین و ناکارآمدترین نظام سلامت متعلق به کدام کشورهاست؟
دونالد ترامپ دموکرات ها را مسئول شکست لایحه جدید بیمه همگانی دانست
دفتر بودجۀ کنگرۀ آمریکا: میلیونها نفر از خدمات بیمه درمانی محروم خواهند شد
چالش کنگره آمریکا بر سر «ترامپ کر»، طرحی که احتمالا جایگزین «اوباماکر» می شود
سنای آمریکا طرح لغو برنامه ملی خدمات درمانی اوباما را به تصویب رساند