خبر فوری
More about this topic

استیضاح

More articles

وزیر اقتصاد ایران با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس برکنار شد
پس از عزل رئیس جمهوری، نخست وزیر کره جنوبی موقتا قدرت را در اختیار گرفت