More about this topic

استیضاح

موضوعات داغ روز

More about this topic

پس از عزل رئیس جمهوری، نخست وزیر کره جنوبی موقتا قدرت را در اختیار گرفت