More about this topic

ایستگاه فضایی بین المللی

موضوعات داغ روز

More about this topic

گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ تغییر باطری‌ها در ماموریت راهپیمایی فضایی
آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ معدن‌کاوی روی مریخ و ماه با باکتری