خبر فوری
More about this topic

گفگتو

موضوعات داغ روز

More about this topic

ژان کلود یونکر: بهتر است اتحادیه اروپا از درس دادن به ترکیه در موضوع مهاجرت خودداری کند