خبر فوری
More about this topic

گروه «دولت اسلامی» (داعش)

More articles

دولت بلژیک مجبور به بازگرداندن دو زن داعشی و فرزندانشان از سوریه نیست
درخواست ترامپ از اروپ برای بازگردان و محاکمه اتباع پیوسته به داعش
تسهیل قوانین صادرات سلاح در سوئیس؛ نارنجک‌های سوئیسی در دست داعش