خبر فوری
More about this topic

بحران کشمیر

More articles

رام نات کوویند، رئیس جمهور هند
هجده روز پس از لغو اختیارات ویژه کشمیر؛ تلفن و اینترنت همچنان قطع است