خبر فوری
More about this topic

مانوئل والس

More articles

والس از مقام نخست وزیری فرانسه استعفا داد و کازنو جایش را گرفت