خبر فوری
More about this topic

رسانه ها

موضوعات داغ روز

More about this topic

چرا استاد نتوانست در مصاحبه زنده با بی بی سی کودکانش را آرام کند؟
استیو بَنِن؛ مشاوری در کنار ترامپ با توانایی ایجاد جنگ و صلح