خبر فوری
More about this topic

میشل بارنیه

More articles

اروپا چه درسی می‌تواند از برکسیت بیاموزد؟
مذاکره کننده اتحادیه اروپا: کسب توافق بر سر برکسیت سخت اما امکان پذیر است