خبر فوری
More about this topic

عملیات نظامی

More articles

 نظرسنجی: عملیات نظامی آنکارا در سوریه بر حمایت شهروندان ترکیه از اردوغان افزود