خبر فوری
More about this topic

نظامی

More articles

رئیس جمهوری مصر: اگر امنیت خلیج فارس به خطر بیفتد دخالت نظامی خواهیم کرد
رزمایش ارتش ایالات متحده آمریکا