خبر فوری
More about this topic

مینیاپلیس

More articles

تصویر از ویدیو
تظاهرات در مینیاپولیس
پلیس ضدشورش-مینیاپولیس