خبر فوری
More about this topic

موسیقی

More articles

Music school in Bad Vilbel near Frankfurt, Germany
مجموعه‌ای برای مردم دلتنگ در قرنطینه؛ صدای شلوغی شهر نیویورک را بشنوید
بریتانیایی‌ها با ترانه «دوباره همدیگر را خواهیم دید» ۸ مه را جشن گرفتند
نتیجه یک تحقیق؛ تنها با گوش دادن ۱۳ دقیقه موسیقی حالتان را خوب کنید
ویدئو؛ زنی که هنگام عمل جراحی تومور مغزی ویلن می نوازد