خبر فوری
More about this topic

هلند

More articles

پیام‌های رمزگذاری شده باند تبهکار شکسته شد؛ کشف اتاق شکنجه در هلند
تصویر از ویدیو
آغاز به کار رُبات‌های پیش‌خدمت در رستورانی در هلند
احتمال دارد مینک‌ها ویروس کرونا را به انسان منتقل کنند
اصالت نقاشی منتسب به ون‌گوگ پس از نیم قرن تردید تایید شد