خبر فوری
More about this topic

هلند

موضوعات داغ روز

More about this topic

تبلیغ رای «آری» در همه پرسی؛ عامل تنش میان ترکیه و برخی کشورهای اروپایی
نخست وزیر هلند: خبر بد و خطر بزرگ صعود حزب راستگرا به جایگاه نخست است