خبر فوری
More about this topic

انرژی هسته ای

More articles

اتم؛ انرژی گذشته یا منبعی مطمئن برای فردا؟
توافق اداره برق فرانسه بر سر مبلغ خسارات پرداختی در صورت بستن پیش از موعد قرارداد «فسنهایم»
رئیس جمهور ایران صحبتهای دونالد ترامپ درباره «برجام» را شعار خواند