خبر فوری
More about this topic

نورسلطان ,قزاقستان

More articles

رئیس جمهوری تازه منتخب قزاقستان:‌ ما به روسیه مطلقا نیاز داریم