خبر فوری
More about this topic

خطوط انتقال نفت

More articles

میدان گازی آذربایجان
حمله پلیس به اردوگاه معترضان به عملیات خط لوله نفتی داکوتا
درگیری پلیس و متحصنین در محل خط لولۀ نفت داکوتای شمالی
خط لوله داکوتا اَکسِس به فرمان ترامپ و با موافقت ارتش آمریکا احداث می شود