خبر فوری
More about this topic

عمان

More articles

یوسف بن علوی، وزیر مشاور در امور خارجه عمان
محمدجواد ظریف و یوسف بن علوی
نمایی از بندر دقم در عمان