خبر فوری
More about this topic

پاپ فرانسیس

More about this topic

پاپ فرانچسکو: جامعه بین‌الملل باید برای بحران مهاجرت چاره‌اندیشی کند
پاپ: سقط جنین پس از آزمایشات پزشکی مانند اصلاح نژادی نازی‌ها است
مصاحبه‌ای «جعلی» از پاپ فرانسیس؛ «جهنمی وجود ندارد»
پاپ فرانسیس
پاپ: گریه نوزاد زبان عشق است، مادران از شیر دادن در کلیسا خجالت نکشند
درخواست رهبر کاتولیک های جهان برای از سرگیری گفتگوهای صلح در خاورمیانه