خبر فوری
More about this topic

جمعیت

More articles

یک شهر در ایتالیا برای جذب ساکنان جدید خانه رایگان اهدا می‌کند
بلگراد، پایتخت صربستان
ایران در رقابت جمعیتی از کدام کشورها عقب ماند؟
جمعیت جهان تا سال ۲۱۰۰ از مرز ۱۰ میلیارد نفر می‌گذرد؛ آیا زمین گنجایش دارد؟
نیم قرن رقابت اقتصادی: پیشتازی ترکیه و عربستان؛ تعقیب و گریز ایران و اسرائیل
Uppsala train station, Sweden