خبر فوری
More about this topic

پرتغال

More articles

قدردانی ماموران پلیس پرتغال از پرستاران و پزشکان
 مهاجم پورتو در  اعتراض به شعار نژادپرستانه زمین مسابقه را ترک کرد
سرمایه گذاری‌های گستردۀ خارجی در استان «کوانزا سول» آنگولا
انتخابات پارلمانی پرتغال؛ پیروزی دوباره حزب سوسیالیست حاکم