خبر فوری
More about this topic

اخراج از کار

موضوعات داغ روز

More about this topic

ویدئو؛ تشییع نمادین تابوت هواپیمایی آلیتالیا در رُم توسط کارکنان در معرض اخراج
Jingshan Park in Beijing