خبر فوری
More about this topic

سیاست رومانی

More articles

جادوگرهای رومانیایی می‌خواهند نمایندگان درست‌کار به پارلمان اروپا راه یابند
آغاز پرتنش ریاست شش ماهه رومانی برای اتحادیه اروپا
تردیدهای یونکر در مورد آمادگی رومانی برای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا