خبر فوری
More about this topic

سلمان بن عبدالعزیز

More articles

Mohammad bin Salman
عربستان سعودی؛ برای اولین بار زنی به معاونت وزارت کار و توسعه رسید